Holland Symfonie Orkest

&
Holland Kamer Orkest

Stichting Holland Symfonie Orkest

Rechtsvorm

De stichting draagt de naam: Stichting Holland Symfonie Orkest.
De stichting bestaat uit de volgende orkesten:

– Holland Symfonie Orkest
– Holland Kamer Orkest

Statutair doel & missie

De stichting heeft ten doel: het stimuleren en faciliteren van symfonisch begeleide koorconcerten en symfonische concerten door het Holland Symfonie Orkest en het Holland Kamer Orkest in variabele bezettingen.

De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 1. Samenwerkingsverbanden te onderzoeken en verbindingen te bewerkstelligen.
 2. Profilering van beide orkesten.
 3. Ondersteuning van de zakelijke en artistieke leiding.

Organisatiestructuur en bestuur

Het Holland Symfonie Orkest (HSO) is een stichting bestaande uit een bestuur.
De stichting heeft geen werknemers in dienst en streeft daar ook niet naar.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

L.J.D.M. (Léon) de Laat

voorzitter
Musicus, Adviseur

G.W. (Trudi) Boeter

secretaris
IC-verpleegkundige

F. H. (Frans) van der Linde

penningmeester
Commissaris, Adviseur, Arbiter

Artistieke / zakelijke leiding

De dagelijkse leiding is in handen van zakelijk leider Melissa Varekamp van Varekamp Muziek Producties. De artistieke leiding is in handen van Barbara Kurmann, concertmeester/artistiek leider van het Holland Symfonie Orkest.

Visie op cultuur

Verbinding is de kernwaarde van onze visie op cultuur.
Sinds mensenheugenis zijn cultuur en muziek verbindende factoren in onze maatschappij.

De drie O’s in ons logo

Ontmoeten

HSO helpt mee aan het creëren van betekenisvolle ontmoetingen in de maatschappij. In Nederland zijn er duizenden koorzangers, voor wie de wekelijkse zangactiviteit met hun koor zorgt voor ontmoeting met gelijkgestemden. HSO begeleidt deze koren bij hun jaarlijkse concerten. Hierdoor zorgen wij samen met de koren voor ontmoetingen van families, buren, vrienden en anderen uit de samenleving.

Ondersteunen

HSO ondersteunt de rijke Nederlandse koorcultuur op een professionele wijze. Jonge aan een conservatorium afgestudeerde klassieke musici worden door HSO ondersteund bij de start van hun carrière. Ook ondersteunen we cultureel erfgoed door onze concerten te geven in prachtige kerken en zalen.

Ontdekken

Voor jong en oud is er veel in klassieke muziek te ontdekken. Kinderen ontdekken de waarde van tradities door jaarlijks de concerten van hun ouders te bezoeken. Door de diversiteit van de werken die koorzangers instuderen, ontdekken ook ouderen steeds iets nieuws in klassieke muziek. Doordat HSO onder veel verschillende dirigenten speelt, valt er ook voor onze musici steeds weer iets nieuws te ontdekken in de prachtige muziek die wij laten horen. 

Cultuur-maatschappelijke return on investment (CMROI)

Wij zoeken partners die energie, chemie, fundament en bouwstenen leveren aan de bijzondere cultuur die Nederland rijk is.

Investeren in cultuur-maatschappelijke impact

Muziek is in onze ogen niet alleen een doel op zich. Muziek is een enorm goed middel om de samenleving te verbeteren. Muziek verbindt, stimuleert en activeert. Wij werken aan de volgende verbeteringen in de maatschappij:

 • Culturele vrijetijdsbesteding en het verenigingsleven.
   HSO wil van harte deze belangrijke pijlers van onze samenleving ondersteunen.
 • Nederlandse cultuur.
   Nergens ter wereld wordt er zoveel in koorverband gezongen als in Nederland. Om deze bijzondere cultuur in stand te houden, vinden wij het noodzakelijk dit op professionele wijze te begeleiden.
 • Groene concerten.
   Het publiek hoeft niet naar een zaal te reizen. Het Holland Symfonie Orkest speelt dichtbij waar het publiek woont.
 • Tradities.
   Het jaarlijks zingen en beluisteren van onder andere de Matthäus Passion van J.S. Bach moet worden overgebracht op nieuwe generaties.
 • Ouderen langer laten participeren in de samenleving.
   Meer zang betekent minder zorg.
 • Jongeren laten kennismaken met klassieke muziek.
   Niets leuker dan naar een concert gaan, gegeven door je ouders, je oma en/of je opa in een mooie kerk of zaal.
 • Start van een muzikale carrière.
   Wij vinden het belangrijk dat beginnende, net afgestudeerde, klassieke musici bij ons de mogelijkheid krijgen om hun muzikale carrière te starten. Zij doen bij ons belangrijke vaardigheden op om later door te kunnen stromen naar orkesten zoals het Rotterdams Philharmonisch Orkest of het Residentie Orkest.
 • Diversiteit & inclusiviteit (D&I).
   Wij vinden het belangrijk dat de musici van het Holland Symfonie Orkest een afspiegeling vormen van de diversiteit in onze maatschappij. Iedere musicus die bij ons meespeelt, willen we er echt bij betrekken, insluiten, opnemen in onze groep.
 • Sterk fundament.
   De klassieke muziekcultuur in Nederland is de afgelopen jaren behoorlijk in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Onze stichting zet zich in om de fundering van dit instortende kaartenhuis te verstevigen.

Governance Code

Stichting HSO staat voor een stabiele en transparante governance-structuur. Uitgangspunt hiervoor is de code: Governance Code Cultuur 2019. Op basis van de acht principes van deze code, zorgt HSO voor het cultuur-maatschappelijke belang en de continuïteit van niet alleen de eigen organisatie, maar levert zij ook een bijdrage aan de gehele cultuursector.

Fair Practice (en Fair Pay) Code

Stichting Holland Symfonie Orkest heeft belangrijke cultuur-maatschappelijke waarden hoog in het vaandel staan. Zo staat de stichting voor solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. HSO vindt de Fair Practice Code voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie, noodzakelijk bij het in stand houden en verbeteren van een sterke en stabiele cultuursector. Fair Pay en Fair Practice dienen de waarden weer te geven die wij als samenleving toekennen aan cultuur.